09126623201 - 02634486833

09123177603 - 02634486833

کامپاند پلیمری

فیلم های آشنایی با دستگاه تزریق پلاستیک کوچک

نمایشگاه ایران پلاست (26 الی30 شهریور )سالن 27

در این صفحه، فیلم های آشنایی با دستگاه تزریق پلاستیک کوچک و انواع کاربردهای آن را مشاهده می کنید.

پخش ویدیو